Com l’ajudem

twobites li ofereix els nostres serveis d’implantació i d’auditoria tant per la LOPD com per la LSSI, oferint-li la tranquilitat de saber que està garantint els drets dels seus clients i que la informació de la seva empresa està correctament assegurada.

Implantació LOPD

El procés d’implantació de la LOPD per complir la normativa i arribar amb èxit a l’auditoria es resumeix en els següents pasos:

  1. Identificació dels fitxers que contenen dades de caràcter personal (personal, clients, vídeo vigilància,…) i el nivell de seguretat que se’ls aplica.
  2. Identificació del nivell de seguretat.
  3. Identificació de l’administrador del fitxer.
  4. Elaboració del Document de Seguretat.
  5. Formació al responsable del fitxer.
  6. Informació als afectats de l’existència dels fitxers (treballadors, clients, FORCEM, …)
  7. Inscripció dels fitxers a l’Agència de Protecció de Dades.

Auditoria LOPD

Quant el nivell de seguretat exigible és, com a mínim, de nivell mig, cada dos anys s’ha de realitzar una auditoria que verifiqui el cumpliment de la llei, el reglament associat, així com dels procediments i instruccions en materia de seguretat de dades establerts en el Document de Seguretat.

L’auditoria de LOPD constitueix un procés sistemàtic, independent i documentat per tal d’obtenir evidències del cumpliment de la normativa i evaluar-les de manera objectiva.

twobites disposa de consultors especialitzats en auditories que, basant-se en les evidències aconseguides, certificaran fins a quin punt a la seva empresa s’està duent a terme un tractament correcte de les dades de caràcter personal, i els informaran d’aquelles No Conformitats identificades, ajudant-lo a millorar els procesos.

Implantació LSSI

Els consultors de twobites verificaràn que la seva web incorpora tota la informació per a l’usuari requerida per la llei, així com el cumpliment dels principals codis de conducta establerts en l’àmbit en el que es desenvolupa el negoci de la seva empresa.

En el cas que es realitzi comerç electrònic, l’assessorarem en els aspectes que la seva web ha de cumplir per poder assegurar que el comprador o usuari tingui assegurats els seus drets, incloent la possibilitat d’obtenir un distintiu públic de confiança en línia.

Així mateix, twobites l’assessorarà a l’hora de realitzar publicitat per via electrònica (correo electrònic, SMS, web, xarxes socials, …) amb l’objectiu de complir la normativa al respecte del contingut de la mateixa i el consentiment del receptor.