Demani un pressupost

Omple el següent formulari o si ho prefereixes, envia’ns una email a la següent direcció: info@twobites.com

Nom de l'empresa * 
CIF de l'empresa *  
Sector *  
Persona de contacte*  
Càrrec*  
Correu electrònic*  
Telèfon contacte*  
Telèfon alternatiu  
Adreça* 
CP / Població*  
Breu descripció de l'empresa i l'activitat principal*
 
Centres de treball: (número de centres i localització)*
L’empresa pertany a un grup d’empreses? 
Si la resposta és sí, quantes empreses té el grup?  


Sistemes d’ informació: (en cas de diversos centres, comparteixen les dades? Estan en xarxa amb la resta d’empreses?)


Infraestructura disponible
 Accés a Internet / correu electrònic Eines ofimàtiques -processador de texts, full de càlcul- Eines de gestió bàsiques (comptabilitat, facturació, inventari, ...) Xarxa d’ordinadors Terminals Punt de Venda Pàgina web Equips portàtils Càmeres de videovigilància Control d’accés (targeta, empremta digital, ...) Altres
Nombre de treballadors
 D'1 a 5 De 5 a 25 De 25 a 100 Més de 100
Nombre de treballadors que accedeixen als fitxers amb dades personals
 D'1 a 5 De 5 a 25 De 25 a 100 Més de 100
Quin tipus de dades contenen els fitxers?
 Dades identificatives : Nom, Cognoms, DNI, Adreça, E-mail, Telèfon, Estat civil, Foto, ... Dades professionals, acadèmiques Solvència econòmica, patrimoni Infraccions administratives Infraccions penals Ideologia, religió, raça, orientació sexual Salut Altres
Quin tipus de fitxers tracta?
 Empleats – Nòmines Proveïdors (si alguns són persones físiques) Clients: empreses Clients: usuaris serveis Clients: clients particulars detall Clients: pacients Clients: altres Currículums de candidats Videovigilància Usuaris/contactes Web Suscriptors ( revistes, publicacions,....) Associats Altres


L’empresa ha registrat els fitxers a l’”AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS”?
 Si No
Si la resposta és sí :
- indicar any d’inscripció o última modificació del fitxers
- indicar quina es la seva situació:
 Fitxers registrats, però no tinc el codi ni la documentació Fitxers registrats, tinc el codi , però no tinc la documentació Fitxers registrats, tinc el codi i la documentació, però no esta actualitzada Fitxers registrats, tinc el codi i la documentació, però no he fet auditories (en cas de fitxers de nivell mig i/o alt) AltresAl clicar "Enviar" accepto les condicions d'ús i la política de privacitat